top of page

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwasanaethau mae Cwmni2 yn cynnig, neu os ydych am gomisiynu gwaith, e-bostiwch dai@cwmni2.cymru yn y lle cyntaf, gydag ymholiad cyffredinol.

Mae'r mewnflwch yn cael ei fonitro'n rheolaidd bob dydd ac mae'n hygyrch y tu allan i oriau, felly ni ddylai fod unrhyw oedi cyn i chi dderbyn ymateb.

Gellir darparu rhif cyswllt ffôn wedi hynny lle bo angen, oherwydd gall galwadau ffôn anhysbys neu alwadau ffôn dienw/a daliwyd yn ôl cael eu rhwystro yn y lle cyntaf, oherwydd atal galwadau sgam.

Cysylltu â Chwmni2
bottom of page